Ảnh đại diện của datatyper00001
@datatyper00001
Cờ của India Armoor, India
Thành viên từ January, 2010
0 Đề xuất

datatyper00001

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are in specialization in finding leads. we will scrape any data from online and give perfect leads. And we will find exact leads for email and cpa from facebook and twitter and other social networking websites and blogs and forums.
$10 USD/giờ
10 đánh giá
2.6
  • 44%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự