Hình đại diện của davinder2307
@davinder2307
Cờ của India Patiala, India
Làm thành viên từ 27 tháng 10, 2010
0 Đề xuất

davinder2307

Trực tuyến Ngoại tuyến
▶ Fᴜʟʟ Sᴛᴀᴄᴋ Dᴇᴠᴇʟᴏᴘᴍᴇɴᴛ [★★★★★] ▶ ASP.Nᴇᴛ MVC [★★★★★] ▶ MS SQL Sᴇʀᴠᴇʀ Aᴅᴍɪɴɪsᴛʀᴀᴛɪᴏɴ [★★★★★] ▶ ASP.Nᴇᴛ MVC Wᴇʙ API [★★★★★] ▶ IOS ᴀɴᴅ Aɴᴅʀɪᴏᴅ Dᴇᴠᴇʟᴏᴘᴍᴇɴᴛ (Xᴀᴍᴀʀɪᴀɴ & Nᴀᴛɪᴠᴇ) [★★★★☆] ▶ UI Dᴇsɪɢɴ (Mᴀᴛᴇʀɪᴀʟ & Bᴏᴏᴛsᴛʀᴀᴘ) [★★★★★] ▶ UI Dᴇᴠᴇʟᴏᴘᴍᴇɴᴛ (Aɴɢᴜʟᴀʀ ᴊs & Rᴇᴀᴄᴛ ᴊs) [★★★★★] ▶ Azure Development [★★★★★] ▶ Amazon Web Services [★★★★★] ▶ Dᴇsᴋᴛᴏᴘ Aᴘᴘʟɪᴄᴀᴛɪᴏɴ ᴅᴇᴠᴇʟᴏᴘᴍᴇɴᴛ [★★★★★] ▶ Mᴜʟᴛɪᴘʟᴀᴛғᴏʀᴍ Wᴇʙ ᴀᴘᴘʟɪᴄᴀᴛɪᴏɴ Dᴇᴠᴇʟᴏᴘᴍᴇɴᴛ (ASP.ɴᴇᴛ Cᴏʀᴇ) [★★★★★] ▶ Wɪɴᴅᴏᴡs Sᴇʀᴠᴇʀ Aᴅᴍɪɴɪsᴛʀᴀᴛᴏʀ [★★★★★] ▶ Nᴇᴛᴡᴏʀᴋ Aᴅᴍɪɴɪsᴛʀᴀᴛɪᴏɴ [★★★★☆] ▶ IIS Aᴘᴘʟɪᴄᴀᴛɪᴏɴ Hᴏsᴛɪɴɢ [★★★★★] ▶ Hᴇʀᴏᴋᴜ Aᴘᴘ Hᴏsᴛɪɴɢ [★★★★★] ▶ Gᴀᴍᴇ Dᴇᴠᴇʟᴏᴘᴍᴇɴᴛ (Uɴɪᴛʏ 3D) [★★★★☆] ▶ Eᴍᴀɪʟ Sᴇʀᴠᴇʀ Aᴅᴍɪɴɪsᴛʀᴀᴛɪᴏɴ [★★★★★] ▶ SMS Sᴇʀᴠᴇʀ Aᴅᴍɪɴɪsᴛʀᴀᴛɪᴏɴ [★★★★☆] ▶ IVR ᴄᴏɴғɪɢᴜʀᴀᴛɪᴏɴ ᴏᴠᴇʀ Wɪɴᴅᴏᴡs Sᴇʀᴠᴇʀ [★★★★☆] ▶ Tʀᴏᴜʙʟᴇsʜᴏᴏᴛɪɴɢ ᴀɴᴅ Pʀᴏʙʟᴇᴍ-sᴏʟᴠɪɴɢ Sᴋɪʟʟs [★★★★★] ▶ 24x7 Sᴏғᴛᴡᴀʀᴇ Sᴜᴘᴘᴏʀᴛ [★★★★★]
$8 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Giáo dục

B-Tech

2007 - 2011 (4 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự