Hình đại diện của dayshore
@dayshore
Cờ của Germany Munich, Germany
Làm thành viên từ Ngày 23 tháng 11 năm 2005
0 Đề xuất

dayshore

Trực tuyến Ngoại tuyến
Java: Long years of Java development using JDK 1.4, Swing, RMI, J2EE technologies like EJB, Servlets, JSP, JAXP, Custom Tag Libraries, JDBC, Struts, Applets Application- und Web Servers: BEA Weblogic, JBoss, Tomcat, IBM WebSphere, Apache, MS Internet Information Server (MS IIS) DBMSs: Oracle, IBM DB2, Informix, Sybase SQL Anywhere (Watcom SQL), Microsoft SQL Server MS Access, Interbase, HSQLDB, SAG Tamino Database connectivity: SQL, PL/SQL, JDBC, ODBC, Embedded SQL, Hibernate Development IDEs: Eclipse, IBM WSAD, Netbeans, IntelliJ Idea, JBuilder Web, Inter- and Intranet Solutions: HTML, WAP, CSS, DHTML, CGI, JavaScript, ASP, VBScript Analyse, Design und Collaboration Methoden und Tools: OOA, OOD, ER-Modellierung, UML, TogetherJ, Innovator, ARIS, ErWin, Eclipse Omondo, Poseidon UML, WiKi, Power Designer, MS Visio, Object Domain, Rational Rose Sourcemanagement: CVS, Subversion, Viasual Source Safe, Perforce, PVCS, sccs Test and Metric Tools: Junit, CPP-Unit, Jcoverage, HTTPUnit XML: Xerces, Xalan, DOM, XSLT, SAX Scripts: Ant, shell, awk
$30 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự