Ảnh đại diện của dchui
@dchui
Cờ của Canada Toronto, Canada
Member since Ngày 26 tháng 05 năm 2004
0 Đề xuất

dchui

Trực tuyến Ngoại tuyến
7 years Java, 5 years J2ee,Sun Certified Enterprise Architect, IBM Certified Enterprise Developer 6 years in design and development of software for insurance, wholesale and financial industires. 8 year experience in scientific and engineering computing (FORTRAN, LISP, MATLAB, C, C++).
$20 USD/giờ
1 đánh giá
2.6
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của freelanceexpert Route Finder [Sealed]

  “Very good provider.”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự