Ảnh đại diện của deepakdwi
@deepakdwi
Cờ của India Ahmedabad, India
Member since Ngày 24 tháng 12 năm 2011
0 Đề xuất

Extreme Softwares

Trực tuyến Ngoại tuyến
We have 6+ years of experience in application development. We have worked on all versions of .Net framework ,Sql Server 2005/2008/R2 and Crystal reports. We are expertise in desktop and web application development. Our past projects includes ERP, CRM, Payroll, HR, School Management, Inventory softwares. As per my web experience, We are flexible with asp.net,jquery, webservices and wcf.
$12 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Software Engineer

Apr 2008 - Dec 2010 (2 years)

Experience with ACC123 Technologies was excellent for me. I had started my career with this company and developed various types of modules like Inventory, Stock Management, HR Payroll, Billing, CRM and developed different web portals. I have learn alot of things in this company.

Giáo dục

B.Tech

2001 - 2004 (3 years)

Chứng chỉ

Web Development Specialist (2010)

Microsoft

Các xuất bản

Multimedia - A new generation

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự