Hình đại diện của deepakdwi
@deepakdwi
Cờ của India Ahmedabad, India
Làm thành viên từ Ngày 24 tháng 12 năm 2011
0 Đề xuất

deepakdwi

Trực tuyến Ngoại tuyến
We have 6+ years of experience in application development. We have worked on all versions of .Net framework ,Sql Server 2005/2008/R2 and Crystal reports. We are expertise in desktop and web application development. Our past projects includes ERP, CRM, Payroll, HR, School Management, Inventory softwares. As per my web experience, We are flexible with asp.net,jquery, webservices and wcf.
$12 USD/hr
1 Nhận xét
1.0
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Software Engineer

Apr 2008 - Dec 2010 (2 years)

Experience with ACC123 Technologies was excellent for me. I had started my career with this company and developed various types of modules like Inventory, Stock Management, HR Payroll, Billing, CRM and developed different web portals. I have learn alot of things in this company.

Giáo dục

B.Tech

2001 - 2004 (3 years)

Bằng Cấp

Web Development Specialist (2010)

Microsoft

Các xuất bản

Multimedia - A new generation

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự