Hình đại diện của deepkapoor
@deepkapoor
Cờ của India Ahmedabad, India
Làm thành viên từ Ngày 03 tháng 04 năm 2009
0 Đề xuất

deepkapoor

Trực tuyến Ngoại tuyến
We have more than 5 years of experience in Website Design and Development,Core PHP/MYSql, Javascript/ Jquery/JavaScript/CSS/HTML5/Ajax HTML/DHTML/AJAX/ joomla/ Drupal/ wordpress / Yahoo! Store Design. Mobil Application Development (iphone Application/Blackberry development/Android Development/Windows Mobil Development/currently working on technologies like Angularjs, Nodejs, Phonegap, Ionic framework / Sencha We have been delivering services from maintenance of existing applications to full cycle development of enterprise wide business applications. We have experience in all areas of website development production - including consulting, project planning, e-platform development, database programming, custom website design, Flash sites and Internet marketing. (Sencha Cmd, Sencha Touch 2.3, Sencha Charts, Ext JS 3.4, Ext JS 4.2, Ext JS 5.x, Ext JS 6.0 ). We was fortunate to work with highly diversified range of tasks.
$25 USD/hr
1 Nhận xét
5.0
  • 43%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Website Development

Aug 2012

I possess 6 + years of experience in PHP, MYSql, Javascript, HTML, DHTML , AJAX, joomla, Drupal, wordpress and implementing various third party controls, paypal and google checkout etc. Core PHP/MYSql, Javascript/ Jquery/JavaScript/CSS/HTML5/Ajax HTML/DHTML/AJAX/ joomla/ Drupal/ wordpress / Yahoo! Store Design

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự