Ảnh đại diện của definewebsites
@definewebsites
Member since Ngày 27 tháng 09 năm 2006
0 Đề xuất

boxedcode

Trực tuyến Ngoại tuyến
Delivering great solutions shouldn't be a matter of choice, but should be an obligation. Utilising modern design techniques and technological knowhow, I will work with you to ensure that your project is a success and you get an excellent return on your investment.
$20 USD/giờ
5 đánh giá
3.2
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự