Profile image of denique
@denique
Làm thành viên từ Ngày 23 tháng 06 năm 2008
0 Đề xuất

denique

Online Offline
Work Experience: January 2008 – May 2008 Employer: Science Soft, Project: Information system for call centers. Project Roles: Sr. Developer Participation: Frontend development. Team: 2 developer. Technologies: Java, JSF(tomahawk, ajax4jsf) Seprtember 2007 – January 2008 Employer: Science Soft, Project: Air flight reservation system(refactoring). Project Roles: Sr. Developer Participation: Database design, persistent layer redesign, business layer redesign. Team: 2 developer. Technologies: Java, AXIS, Struts, Spring, Hibernate. June 2007 – September 2007 Employer: Science Soft, Project: Jira customization project. Project Roles: Sr. Developer Participation: Developing set of plugins for jira (timetracking, reports). Team: 2 developer. Technologies: Java, WebWork Match 2007– June 2007 Employer: Science Soft, Project: Web service Project Roles: Sr. Developer Participation: Telecommunication web service emulator. Team: 1 developer. Technologies: Java, AXIS, Tomcat, Digester September 2006 – Match 2007 Employer: Belhard Group, Project: Web Client For Data Analisys Project Roles: Sr. Developer Participation: Developing web interface for data analisys using mondrian OLAP server. Team: 2 developers. Technologies: Java, Spring, Tomcat, JDBC, Jpivot, Mondrian March 2006 – September 2006 Employer: Belhard Group, Project: Web Client For Document Flow System Project Roles: Sr. Developer Participation: Developing web interface for Document Flow System. Team: 2 developers. Technologies: Java, Spring, Tiles, Tomcat, JDBC, AJAX. January 2006 – March 2006 Employer: Belhard Group, Project: Data Sincronization Server. Project Roles: Sr. Developer. Participation: Developing multithreading application for data unloading and loading according to user schema with internal e-mail transport and possibility to use external transport. Technologies: Java, Multithreading, XML, DOM, JavaMail, JDBC, Hibernate Team: 1 developer. October 2005 - January 2006 Employer: Belhard Group, Project: Report Building System (System For Generating Reports based on OLAP Technology) Project Roles: Developer Participation: Developing transport unit for loading data from OLTP data storage to OLAP data storage. Developing swing application for editing xml description of OLAP cube. Developing user interface for report generation. Team: 4 developers, 1 project manager Technologies: Java, Spring, Tomcat, JDBC, Mondrian. Education: 1999 - 2004 student of BSUIR, faculty IT&C(Infomation Tecnologies And Conrol). Diploma with Honours (top marks).
$12 USD/Giờ
1 Nhận xét
5.9
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự