Ảnh đại diện của DePalmo
@DePalmo
Cờ của Slovenia Grosuplje, Slovenia
Member since Ngày 06 tháng 06 năm 2008
0 Đề xuất

DePalmo

Trực tuyến Ngoại tuyến
I like the challenge of designing and programming web sites from scratch and I don't like frameworks like Wordpress, Joomla, etc. In my opinion, everyone can create sites in Wordpress, real art comes when you start writing website from the ground up. Also I have skills writing my own CMS which is customized for every website itself. Clients are able to update content of pages, add images, add image galleries, and now I'm playing with dynamic creation of menus and pages, so client can add sub-pages without my or any programmers help.
$8 USD/giờ
2 đánh giá
2.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự