Ảnh đại diện của Designerdipti
@Designerdipti
Cờ của India Ahmedabad, India
Làm thành viên từ Ngày 08 tháng 03 năm 2009
0 Đề xuất

Designerdipti

Trực tuyến Ngoại tuyến
Dipti Balwani ______________________________________ EXPERIENCE: 3.6 Years I-Link Infosoft (G) Pvt. Ltd., Ahmedabad July, 2005 – Jan, 2009 As a Web Designer • Corresponded with clients to determine client needs for company sites. • Created corporate web sites, portals and large-scale web applications. • Developed and designed new web interfaces, layouts and site graphics. • Designed icons, banners and logos for the websites • Created and Designed test web sites for sales as well as demonstration purposes. • Comprehensive technical knowledge of HTML programming • Responsible for quality assurance of finished websites. ________________________________________ SAMPLE WORK: To have a look at my sample work, please visit my online gallery at Below are the links of websites/portals designed by me- ________________________________________ EDUCATION: Masters of Science in Information Technology (MSc.I.T.) - 80.3 % Gujarat University, 2000 – 2005 HSC – 85.17% Gujarat University, 1999 – 2000 SSC – 79.19% Gujarat University, 1997-1998 ________________________________________ TECHNICAL SKILLS: Proficient with Photoshop, HTML, Macromedia Dreamweaver, , Flash, WPF (.Net 3.0) ADDITIONAL INFORMATION: Hobbies include Drawing, Reading. Languages known are English, Hindi and Gujarati
$15 USD/giờ
29 đánh giá
4.8
  • 94%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 26%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự