Hình đại diện của DesktopSolutions
@DesktopSolutions
Cờ của India
new delhi, India
Thành viên từ July, 2009
0 Đề xuất

DesktopSolutions

Trực tuyến Ngoại tuyến
Name: Shaarang Tyagi Description: I Develop Robust Desktop based application. I pay great attention to detail and give most useful suggestions and features.
50 đánh giá
6.1
  • 78%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 46%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự