Hình đại diện của desperateblogger
@desperateblogger
Cờ của Philippines Metro Manila, Philippines
Làm thành viên từ Ngày 20 tháng 06 năm 2009
0 Đề xuất

desperateblogger

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a wife, mom, grandmom, architect, musician, dancer, writer. and blogger. I am passionate with every thing that I do. I love God, my family, friends, the community and the world! I have the training, skills, experience and confidence to meet your web content writing needs. I will deliver a job well done.
$10 USD/hr
62 nhận xét
5.8
  • 77%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 18%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Architect

Jan 1985

architect, designer, contractor, estimator

Junior Architectural Designer

Apr 1979 - May 1981 (2 years)

Blogger & Freelance Writer

I currently maintain two personal blogs aside from doing freelance work for clients in and off freelancer.com.

Giáo dục

BS Architecture

1975 - 1979 (4 years)

Music

1973 - 1975 (2 years)

Bằng Cấp

Professional License (1984)

PRC Philippines

license to practice architecture in the Philippines

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự