Hình đại diện của destiny0awaits
@destiny0awaits
Làm thành viên từ Ngày 24 tháng 02 năm 2010
1 Đề xuất

destiny0awaits

Trực tuyến Ngoại tuyến
Throughout my experience as a freelancer, i have been able to fully use my language and journalism skills. Fluent in Dutch, English, French, German and Spanish, i completed a good number of projects including Article writing, Translations, Proofreading of blog and website contents. I also had some successful experience with Blog Management and SEO backlinking projects.
$35 USD/Giờ
các đánh giá về 74
5.4
  • 81%Công việc đã Hoàn thành
  • 99%Đúng ngân sách
  • 99%Đúng hạn
  • 26%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Journalist

Mar 2009 - Apr 2010 (1 year)

Freelancer

Jan 2008 - Jan 2012 (4 years)

Freelance Writer, Proofreader, Translator, Editor, SEO Manager and Blog & Website Management.

Giáo dục

Journalism

2008 - 2010 (2 years)

Bằng Cấp

Dutch Course, Level 4 Certification

LSM (Language School of Mauritius)

Certificate for the 4th (out of 7) level of Dutch language at the LSM.

English Course Completion Certificate

LSM (Language School of Mauritius)

French Course Completion Certificate

LSM (Language School of Mauritius)

German Course, Level 5 Certificate

LSM (Language School of Mauritius)

Certificate for the 5th (out of 7) level of German language at the LSM.

Spanish Course Completion Certificate

LSM (Language School of Mauritius)

Các xuất bản

Memento Mori

English poetry book.

Chứng nhận

  • US English Level 1
    93%
  • UK English 1
    83%
  • French to English Translation
    82%
  • SEO Level 1
    75%

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự