Hình đại diện của devall
@devall
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 12 năm 2004
0 Đề xuất

devall

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have over 15 years of day-to-day ColdFusion+MS SQL experience primarily with USA based companies. If you want the job to be done in the best possible way, i am your choice.
$40 USD/Giờ
1 Nhận xét
1.4
  • 50%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Senior ColdFusion Developer

Jun 2009 - Jan 2010 (7 months)

ColdFusion Developer

Jan 2009

all kind of CF work

Senior Vice-President of IT

Nov 2004 - Oct 2009 (4 years)

President

Aug 2003 - Oct 2004 (1 year)

Senior ColdFusion Developer

Feb 2000 - Oct 2004 (4 years)

Giáo dục

university studies

1991 - 1996 (5 years)

Post Graduate Studies in Computer Security.

1996 - 1999 (3 years)

Bằng Cấp

ColdFusion Master (2003)

BrainBench

Multiple years and multiple ColdFusion versions.

Các xuất bản

jQuery Mobile: Loading Dynamic Content

jQuery usage

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự