Hình đại diện của devdizz
@devdizz
Cờ của India Ahmedabad, India
Làm thành viên từ Ngày 10 tháng 11 năm 2013
4 Đề xuất

devdizz

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello, I am a Professional web designer, I have 6 year of experience in same field. currently I am working with and IT company, Available 24*7 for quality work. [login to view URL] My skills are mentioned below Code and UX/UI Knowledge : Google Material Design with bootstrap responsive, Jquery , CSS3, Animation, HTML5, Parallax, D3 Charts, High Chart,WordPress, Scss, Sass, Theme integration, App Design, Website design, Info-graphic, Theme integration, Logo Design, Brochure design, Flat UI web & mobile desing, Landing page design,Responsive, Photoshop, Dreamweaver, 1170' Grid layout, Bootstrap, Parallax, D3 Charts, Wordpress etc. Design Knowledge : App Design, Website design, Info-graphic, Logo Design, Brochure design, Landing page design, SketchUp 3D max Autocade 3d elevation Tool Knowledge : Photoshop, Dreamweaver, Illustrator
$15 USD/hr
83 nhận xét
6.1
 • 99%Công việc đã Hoàn thành
 • 98%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • 24%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Web Designer

Jul 2015 - Apr 2018 (2 years)

I am at Lets Nurture Web Designer Skill : App Design, Website design, Info-graphic, Theme integration, Logo Design, Brochure design, Flat UI web & mobile desing, Landing page design, Jquery , CSS, HTML, CSS3, CSS3 Animation, HTML5, Responsive, Scss, Sass, compass, Photoshop, Dreamweaver, 1170' Grid layout, Bootstrap, Parallax, D3 Charts, Wordpress etc.

Web Designer

Dec 2013 - Jun 2015 (1 year)

I am at Lets Nurture Sr. Web Designer Skill : App Design, Website design, Info-graphic, Theme integration, Logo Design, Brochure design, Flat UI web & mobile desing, Landing page design, Jquery , CSS, HTML, CSS3, CSS3 Animation, HTML5, Responsive, Scss, Sass, compass, Photoshop, Dreamweaver, 1170' Grid layout, Bootstrap, Parallax etc.

Web Designer

Mar 2013 - Nov 2013 (8 months)

I am at Web India Inc. Jr Web Designer Skill : Website design, Theme integration, Logo Design, Brochure design, Landing page design, Jquery , CSS, HTML, CSS3, HTML5, Responsive, Scss, Sass, compass, Photoshop, Dreamweaver, 960' Grid layout, Bootstrap etc.

Web Designer

Oct 2012 - Mar 2013 (5 months)

I am at Simform Jr Web Designer Skill : Website design, Theme integration, Logo Design, Brochure design, Landing page design, Jquery , CSS3, HTML5

Giáo dục

B.Com

2007 - 2010 (3 years)

MCA

2010 - 2013 (3 years)

Chứng nhận

 • HTML5 Basics 1
  83%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự