Hình đại diện của devel1vw
@devel1vw
Làm thành viên từ 16 tháng 6, 2003
0 Đề xuất

devel1vw

Trực tuyến Ngoại tuyến
## BIO Technical Skills **Operating Systems:** Windows XP,2003 Server, 2K, NT 4.0, 98, 95, Linux, Palm **Languages***:* C#, Visual C++, GCC, Visual Basic, VB.NET, HTML, JavaScript, ASP, ASP.NET, XML, Perl, PHP, Clarion, PDAToolbox, Java **Asset Management:** Alienbrain Engineer / Studio (NXN), CVSWEB, WinCVS **Databases:** SQL Server 2000, Access, MySQL, DB2, SQLite **Certifications: BrainBench:** Linux Administration, Computer Fundamentals, HTML 3.2 JavaScript Programmer, JavaScript 1.5 <a href= "[login to view URL]">[login to view URL]</a> ExpertRating: DOS, Computer Skills, WinXPExperience **Cosmic Soldier Studios** 2004-Present (Contract) City Dallas TX Position: Game Developer, Game Designer <u>[login to view URL]</u> Skills: C#/C++, PHP, DirectX, Photoshop, HTML, CSS, XML, ASP.NET, Dark Basic Lead design/development for all Cosmic Soldier Studios game titles and management of developers. Created design for online multiplayer web game supporting thousands of users. Blight: Eve Of Invasion: - 3D shooter game title, written in Dark Basic/DirectX. Invade This - Mini Space Invaders Clone developed in DirectX/C++. Ninja Wars: Web browser game developed in HTML/PHP/MySQL using Linux Crazy Pong: Two player ping pong game written for Windows in C++/DirectX \_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_ **Server Ninja** 2004 - Present Position: Software Developer, Web Site Administrator <u><a href= "[login to view URL]">[login to view URL]</a></u> Skills: VB, VB.NET, PHP, My-SQL, PalmOS Software developer for network related utilities. Created web site monitoring application to use email gateways to notify users of site connectivity issues. Ultra Ping Lite: Lightweight ping graphical network utility written in C/Win32Api. Ultra Ping Pro: Advanced Ping, Nslookup, Whois, created in Visual Basic SiteMon: Site Monitoring System alerts using SMS Text. Developed in PHP/MySQL. Network Plus: Palm OS server configuration tracker developed in PDAToolBox. PHP-Movie: Movie management system for collectors written in PHP/MySQL. \_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_ **WorkPlace Software Systems Inc**.06/2002 - 01/2004 Plano, TX Position: Software Developer, Web/Network Admin <u>[login to view URL]</u> Skills: Clarion, VB/VB.NET, MS-SQL, C++, ## Area of Expertise Technical Skills **Operating Systems:** Windows XP,2003 Server, 2K, NT 4.0, 98, 95, Linux, Palm **Languages***:* C#, Visual C++, GCC, Visual Basic, VB.NET, HTML, JavaScript, ASP, ASP.NET, XML, Perl, PHP, Clarion, PDAToolbox, Java **Asset Management:** Alienbrain Engineer / Studio (NXN), CVSWEB, WinCVS **Databases:** SQL Server 2000, Access, MySQL, DB2, SQLite
1 Nhận xét
0.2
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

 • hình của Richard B. Game - Add Two Functions $12.75 USD

  “Devel1 (the worker) agreed in their Worker Contract to upload all deliverables to the site by the deadline or they would forfeit the project. Devel1 did not do so. All funds in escrow were returned to new2VBnet (the employer).”

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự