Ảnh đại diện của developco
@developco
Cờ của Ukraine Kahrkov, Ukraine
Member since Ngày 22 tháng 02 năm 2006
1 Đề xuất

developco

Trực tuyến Ngoại tuyến
Kostyuk Nikolay Nikolaevich Was born 08.08.1976 Has finished University of radio of electronics in 1998 Projects 2003 http: // , http: // , http: // http: // - mysql php 2002-2003 Intra the project. PHP, mysql, Flash for clinic (LDLC). The project big I affairs System of meetings on Flash XML PHP. And many other things.. Earlier this proek did under platform Windows ASP MSQL 2002-10/2003-2 The program for scanning documents, packing in pdf also updated Web a server. Means of development. Delphi 7, SAOP, PHP, Mysql, ActiveX 2002 On the basis of cursor Vshop finished pages and cut her in design (Mysql, Perl, Vshop) http: // : // 2002 Took part 2002 http: // Admin system. 2001-2002 Sterns music. http: // (shop/and portal system) Linux, Php, mySqladmin 2001/6-2001/9 Renaissance Day Spa (Shop system base on osCommerce) Modify for clients. See introduction 2001/4-2001/6 Survey system (Not web system), Used Mssql, Ado, VC6, STL.T-SQL./Main point the project fast pdf report generator 2001 ASP mssql, Flash man base on Server theology 2001 site. Asp, mssql. Flash corporative chat. 2000-1998 Small projects with use Delphi, VC Paradox, DDK, the Assembler For MS 51, PIC, AVR Develop HSBC payme module. Skills PHP (pear, smarty), mysql, perl, HTML, CSS, BEHAVIOR, JavaScript. VB Script, ASP, SOAP, FLASH (Action script), MSSQl, TSQL, PhotoShop, C ++ (STL, WTL), Delphi, VC ++ STL, WTL ATL
$15 USD/giờ
15 đánh giá
4.1
 • 77%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 15%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chứng Nhận

 • Android 1
  100%
 • HTML5 Basics 1
  100%
 • PHP Level 1
  98%
 • PHP5 1
  95%
 • SQL Level 1
  95%
 • C# 1
  83%
 • USB Electronics
  83%
 • JavaScript Level 1
  83%
 • HTML Level 1
  80%
 • ASP Level 1
  78%
 • AWS
  78%
 • MySQL Level 1
  75%
 • US English Level 1
  75%
 • jQuery 1
  58%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự