Hình đại diện của developer0106
@developer0106
Cờ của India Khambhaliya, India
Làm thành viên từ 12 tháng 6, 2012
6 Đề xuất

developer0106

Trực tuyến Ngoại tuyến
- 10+ years of experience in Software design, development, Implementation, Trouble Shooting, and Testing using .Net Framework for Web and Windows platforms. - Full-stack .NET developer: C#, VB.NET, .Net, WebAPI, ASP.NET (Core, MVC, WebForms), Entity-framework, Win Forms, Ionic, Xamarin, WPF, MVVM, WCF, Windows services, Web Service - Database Development - MS SQL Server, MySQL, MongoDB, Sqlite, MS Access - Ajax,JavaScript, JQuery, Angular, Node Js, ReactJs, Knockout js - Very good command on HTML, HTML5, CSS, Bootstrap/Responsive Design - Reporting tools - Crystal Reports, RDLC, Telerik and DevExpress - Very good hands on .Net Third party controls and customize third party Controls - Telerik, DevExpress, Krypton, Infragistics, etc. - Cloud computing experience - Azure, AWS - ORM – Entity Framework, OpenAccess - Version Controls: TFS, SVN,GIT, VSS - Always follow coding standards and used StyleCop, FxCop, ReSharper - Self-starter and can work independently also I am a great team player.
$20 USD/hr
148 nhận xét
8.0
 • 97%Công việc đã Hoàn thành
 • 95%Đúng ngân sách
 • 99%Đúng hạn
 • 35%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Sr. Software Engineer

Jun 2010

I am working as a Sr. Software Engineer.

Giáo dục

B.E. - C.E.

2006 - 2010 (4 years)

Bằng Cấp

B. E. Computer (2010)

Dharmsinh Desai institute of technology

Computer Science

M101N: MongoDB for .NET Developers (2017)

MongoDB University

I have successfully completed M101N: MongoDB for .NET Developers provided by MongoDB University

Các xuất bản

Software Engineering

Chứng nhận

 • US English Level 1
  95%
 • Preferred Freelancer Program SLA
  87%
 • SQL Level 1
  82%
 • C# 1
  75%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự