Ảnh đại diện của devisingh0001
@devisingh0001
Cờ của India Secunderabad, India
Member since Ngày 01 tháng 09 năm 2015
4 Đề xuất

Unity Pro -Devi

Trực tuyến Ngoại tuyến
I love to make games and i have made all kinds of games .If you are looking for someone who can make a game your from scratch or someone who can modify your current game in Unity 3D i am the one.I can make your game ready to release in all the platforms Unity supports. 1. Android. 2. IOS. 3. Windows Phone. 4.Blackberry. 5.Web. 6.P.C. Ad integration: 1. Revmob, 2. Admob. 3. Chartboost. -Google Play Services Integration (Leaderboards, Highscores,Achievements) -Complete Facebook integration (Highscore Share,post etc). -Firebase integration for user login and clould data storage -Asset bundles to load game data while playing an online game. After making your Unity 3D game and integrating these services i can make sure that your game is ready to publish. I can also make AR/VR apps and games using Vuforia. I wont work for you,I work with you.
$20 USD/giờ
36 đánh giá
5.6
 • 95%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 22%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Senior Unity 3D Game Developer.

Jun 2013 - Mar 2015 (1 year)

I have industry experience in Unity 3D game development and i know what it takes to make and build a game from scratch.I have made almost all kinds of games.

Giáo dục

Graduate/B.Tech

2010 - 2014 (4 years)

Chứng Nhận

 • US English Level 1
  95%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự