Ảnh đại diện của DevLanser
@DevLanser
Member since Ngày 01 tháng 01 năm 2007
0 Đề xuất

DevLanser

Trực tuyến Ngoại tuyến
$3 USD/giờ
2 đánh giá
1.7
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của ralf206 HTML in Form $30.00 USD

  “Good work. Highly recommended programmer. He did the work very fast and completed the project in a just a few hours.”

 • hình của ralf206 Form Submition With HTML on Title and Description $40.00 USD

  “Good work! Thank you very much for your help. Highly recommended programmer. Good communication. Help me all the way until project was done. Thank you again, and I hope I can work with you again.”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự