Logo freelancerCách Hoạt ĐộngTìm công việc Đăng Nhập Đăng Ký Đăng dự án
KHÁM PHÁ
Computer Security Linux System Admin Web Security Windows Desktop
Profile cover photoundefined
Bạn đang theo dõi .
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Đã bỏ theo dõi người dùng thành công.
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$10 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
hajvery town, pakistan
$10 USD / giờ
Hiện ở đây là 1:38 SA
Đã tham gia vào ngày tháng 10 5, 2022
0 Khuyến nghị

Devops E.

@devopsengineer1

monthly-level-two.svg
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
$10 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
hajvery town, pakistan
$10 USD / giờ
Chưa có
Công Việc Hoàn Thành
Chưa có
Đúng Ngân Sách
Chưa có
Đúng Thời Hạn
Chưa có
Tỉ Lệ Thuê Lại

DevOps|Cloud|SecOps|SysOps|Linux Systems Engineer

I have more the 9year experience in IT infrastructure management and devops technologies like: :- cloud platform (i.e AWS, GCloud) in production environments. :- CI/CD tools GitlabCI, and GitHub Actions. :- GitHub operations, TDD, CICD, Monorepos, workflows, linters :- Container orchestration tools in the Docker ecosystem (i.e. Kubernetes). :- Network and HTTP stack and the main web servers :- Knowledge and experience with Web3 deployments including Blockchain nodes deployments, block explorers (Python, Rust, Go, Node) :- Experience deploying and managing monitoring, metrics, alerting, and tracing tools. :- Block-Chain application deployment via Docker Containers based on Substrate firmware and polkadot network. :- Server/Application security by vulnerability scanning and mitigation :- Server/Application Monitoring with Nagios/Zabbix/Grafana :- Logging with ELK DataDog :- Server/Application performance testing with Loadbalancer ELK :- Database administration with DB Visualizer, DBeaver and SQLEver :- Virtualization with Proxmox Hypervisor, ESXI Server and HyperV etc :- Data backup server configuration and managnment etc
Freelancer Windows Developers Pakistan

Liên hệ Devops E. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Mục portfolio

●Added and verified Domains to use
●Added MX, DKIM in Route53
●Created mailbox using aws workmail service.
●Configured S3 to store incoming mails for the domains 
without mailbox.
●Monitored bounced mails other ses and mailbox 
related statistics 
Project: Confidential
Project Description Bastion deployed on AWS via Ansible PlayBook
Tools & Technologies AWS, Ansible, VPC, NGW, RDS
Roles & Responsibilities ●Custom VPC creation (10.0.0.0/16)
●IGW creation
●Public Subnet in us-east-1a (For Bastion/Jump Box 
public zone) (10.0.1.0/24)
●Private subnet App in us-east-1a (For Private 
Application private zone) (10.0.4.0/24)
●NGW creation with EIP
●Route table for public subnet with IGW and with cidr of
vpc
●Route table for private subnet APP with NGW and with
cidr of vpc
●Create security group of Bastion/jump box which will 
be in public subnet with port 22,80,443 opens for 
0.0.0.0/0
●Create security group for private Applications which 
Custom VPC creation (10.0.0.0/16)
AWS Workmail & SES configuration for marketing Purpose

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Liên hệ Devops E. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Các kỹ năng hàng đầu

Windows Desktop System Admin Linux Web Security Computer Security

Xem Các Freelancer Tương Tự

Windows Developers in Pakistan
Windows Developers
System Administrators
Linux Developers

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Windows Desktop
System Admin
Linux
Web Security
Người dùng trước
Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.