Ảnh đại diện của devware
@devware
Cờ của Malaysia Kuala Lumpur, Malaysia
Làm thành viên từ Ngày 26 tháng 04 năm 2004
0 Đề xuất

devware

Trực tuyến Ngoại tuyến
We have a team of software developers with more then 10 years experience specializing in 'client/server', web, GIS and database solutions. Our experience ranges from the 'old' to the 'new'. From 'GWBasic' to '.Net & Java'. From 'DBase' to 'MSSQL2003, MySQL & Oracle'. And everything in between. Now we are working part time (Tender) developing GIS automation software for goverment. We still manage to run a successful consulting business on the side. We are experts at working & developing software application using tools mentioned above.
$10 USD/giờ
0 đánh giá
1.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự