Profile image of dhavalpatel1
@dhavalpatel1
Flag of India Ahmedabad, India
Member since July, 2008
0 Đề xuất

Dhaval Patel

Trực tuyến Ngoại tuyến
Good knowledge and experience in core php, wordpress, joomla and magento. Also experience in designing and css.
$12 USD/giờ
4 đánh giá
3.1
  • 60%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 25%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Sr. PHP Developer

Mar 2011

Sr. PHP Developer - Handling company Core PHP, Cake PHP and open source like Wordpress, Joomla and magento based projects from starting designing, strategy planning to implementation.

PHP Developer

Sep 2008 - Jan 2010 (1 year)

Jr. PHP Developer handling open source design and development project.

Giáo dục

BE IT

2001 - 2004 (3 years)

Chứng chỉ

Best employer of 3rd quarter (2013)

Dj's Outsourcing Pvt. Ltd.

Best employer of 3rd quarter award for Providing quality work in quick turn around time

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự