Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$10 USD / giờ
Cờ của INDIA
aligarh, india
$10 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 5:29 SA
Đã tham gia vào tháng 3 22, 2018
0 Khuyến nghị

Dheeraj M.

@dheerajmittal145

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
100%
100%
$10 USD / giờ
Cờ của INDIA
aligarh, india
$10 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Senior Web/Java Developer

Hello there! I'm Dheeraj, a passionate Java and Javascript developer with 4 years of hands-on experience in crafting robust, high-performance, and scalable Java applications. Whether you need a custom web application, enterprise software, or a mobile app using Java, I'm here to turn your ideas into reality. What I Offer: Java Development: I specialize in Java programming, offering end-to-end solutions tailored to your needs. From designing elegant algorithms to implementing complex features, I’ve got you covered. Web Development: I create dynamic and responsive web applications using Java frameworks like Spring and JavaServer Faces (JSF). Your website will not only look stunning but also function seamlessly across devices. Problem Solving: I enjoy tackling challenging problems. If you're stuck with a coding issue or need guidance, I can provide expert debugging, code review, and optimization services. API Integration: I can integrate your Java applications with various APIs and third-party services, enhancing functionality and user experience. Database Management: I work with databases like MySQL, PostgreSQL, and MongoDB, ensuring your data is handled securely and efficiently.

Liên hệ Dheeraj M. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Liên hệ Dheeraj M. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Các kỹ năng hàng đầu

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.