Ảnh đại diện của dhemang
@dhemang
Cờ của India Mumbai, India
Làm thành viên từ Ngày 15 tháng 01 năm 2005
0 Đề xuất

dhemang

Trực tuyến Ngoại tuyến
8 đánh giá
2.6
 • 60%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của markbarnes SQL driven app to display books in XHTML

  “HemangDani (the worker) agreed in their Worker Contract to deliver status reports every Friday to markbarnes (the employer) or they would forfeit the project. HemangDani failed to do so. All funds in escrow were returned to markbarnes.”

 • hình của markbarnes ASP(.net) & MySQL online booking system

  “HemangDani (the worker) agreed in their Worker Contract to deliver status reports every Friday to markbarnes (the employer) or they would forfeit the project. HemangDani failed to do so. All funds in escrow were returned to markbarnes.”

 • hình của mbcsmoke PHP shopping cart and gateway connection

  “HemangDani (the worker) agreed in their Worker Contract to upload all deliverables to the site by the deadline or they would forfeit the project. HemangDani did not do so. All funds in escrow were returned to me2001xx (the employer).”

 • hình của backspacevw database and website $42.50 USD

  “Rating: 5.0/5.0”

 • hình của theonlysolution Bonus for HemangDani on 1/5/2005 11:35:30 AM $1.00 USD

  “Rating: 5.0/5.0”

 • hình của theonlysolution PHP/MYSQL Stock Management System $85.00 USD

  “Rating: 4.0/5.0”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự