Ảnh đại diện của dhstudio
@dhstudio
Cờ của Belarus Novopolotsk, Belarus
Thành viên từ May, 2007
0 Đề xuất

dhstudio

Trực tuyến Ngoại tuyến
Digital Heaven studio Photo restoration & manipulation services on-line: - repair originals with lost photographic emulsion, faded areas; - removal scratches, cracks, creases, spots, grain, dust; - contrast optimization, color correction, color restoration; - realistic colorization of B/W photos; - red eye, glare removal; - retouch skin, whiten teeth; - change background; - add/remove persons or objects; - photomontage; - etc. All kinds of photo works.
$12 USD/giờ
1 đánh giá
0.3
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự