Hình đại diện của DIAS30
@DIAS30
Cờ của India New Delhi, India
Làm thành viên từ Ngày 25 tháng 09 năm 2008
0 Đề xuất

DIAS30

Trực tuyến Ngoại tuyến
Whether you need articles, press releases, eBooks, translation or web page content, I've got you covered. To date, Dias Writing Services has completed and provides ongoing and experienced writing services for: * Online course content, CEU courses * Articles * Fiction and nonfiction manuscript editing * Book proposal packets, query letters, synopsis and outlines * eBooks * Website content * Brochures and newsletters * Press releases * Translation Dias Writing Services writes, ghostwrites and edits fiction and nonfiction works in all areas in addition to providing editorial and writing services to authors and business people. These include book proposals, outlines and synopsis needs. In the writing field since 1999, Dias Writing Services understands the needs and concerns of writers and business people who must use words to promote, sell and captivate audiences for their product or service.
$20 USD/Giờ
các đánh giá về 80
5.4
  • 73%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 19%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự