Ảnh đại diện của DIAS30
@DIAS30
Cờ của India New Delhi, India
Member since Ngày 25 tháng 09 năm 2008
0 Đề xuất

DIAS30

Trực tuyến Ngoại tuyến
Whether you need articles, press releases, eBooks, translation or web page content, I've got you covered. To date, Dias Writing Services has completed and provides ongoing and experienced writing services for: * Online course content, CEU courses * Articles * Fiction and nonfiction manuscript editing * Book proposal packets, query letters, synopsis and outlines * eBooks * Website content * Brochures and newsletters * Press releases * Translation Dias Writing Services writes, ghostwrites and edits fiction and nonfiction works in all areas in addition to providing editorial and writing services to authors and business people. These include book proposals, outlines and synopsis needs. In the writing field since 1999, Dias Writing Services understands the needs and concerns of writers and business people who must use words to promote, sell and captivate audiences for their product or service.
$20 USD/giờ
80 đánh giá
5.4
  • 73%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 19%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự