Ảnh đại diện của diavega88
@diavega88
Member since Ngày 26 tháng 09 năm 2007
0 Đề xuất

diavega88

Trực tuyến Ngoại tuyến
A freelance graphic designer with satisfied customers around the globe. Resume NURUL NADIA Female Malaysian (+06) 014-500 2926 APPLICATIONS * :: Proficient in Microsoft applications * :: Adobe Photoshop CS4 * :: Adobe Illustrator CS4 * :: Adobe Dreamweave CS4 * :: Adob Flash CS4 * :: AutoCAD 2010 EXPERIENCES 3 years experience labouring around the globe for graphic design projects. WORKING EXPERIENCES ::Freelance Graphic Designer Embroidery World (Malaysia) December 2008 – June 2009 :: Freelance Magazine Designer DITTO(Malaysia) December 2009 – present ::Freelance Shirt Designer Verizon(USA) March 2009 – July 2009 ::Freelance Graphic & Web Designer Brian (Canada) () June 2009 – November 2009 ::Freelance Graphic Designer Washington DC Cabinets (USA) May 2009 ::Freelance Shirt Designer Powder Girl (San Diego, CA) November 2009 – Feb 2010 :: Freelance Invitation Card Designer Shafie(Singapore) Jan 2010 – March 2010 :: Freelance Shirt Designer EgdeThreads(USA) March 2010 – July 2010 :: Freelance Web Designer Hospitality Connections Sdn. Bhd. (Malaysia) March 2010 – August 2010 :: Freelance Graphic Designer Pin()-(Malaysia) June 2010 – present :: Freelance Graphic Designer Wisma UC Mas (Malaysia) November 2010 – present
$10 USD/giờ
4 đánh giá
2.2
  • 44%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự