Ảnh đại diện của digicom
@digicom
Cờ của India Bangalore, India
Làm thành viên từ Ngày 13 tháng 01 năm 2005
0 Đề xuất

digicom

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are a group of web programmers and designers looking for challenging jobs here in specialize in Web Development,Graphics Creation and Software Development services. We also do website updations and bug fixing jobs. Areas of Focus: Web Applications In Windows and Unix Platforms, Web Design,Template Creations, Web graphics creation and optimization, Software development, Client server applications in windows environment, Our Programming skillset includes, ASP,CGI,Perl,PHP,VB,C++,HTML,DHTML,Javascript,VBscript,JAVA,J2EE. The applications we worked for our Getafreelancer clients includes, Shopping carts with payment integration. Automatic (UPS/USPS/Fedex)shiping rate calculations, Auction sites, Message boards, Miva cart installation, customization and updations, Website Content Managment Systems, Web scrapping, Mass mailing and newsletter management, Search Engine Optimization. etc. Thanks.
$7 USD/giờ
0 đánh giá
1.8
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự