Ảnh đại diện của digitalsol
@digitalsol
Cờ của Sweden Alidhem Vasterbotten Lan, Sweden
Thành viên từ September, 2009
0 Đề xuất

digitalsol

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am Multi professional working on PHP/MySQL Development, Streaming Server (RED5), Linux Servers, FFMPEG, Storage maintenance, Server load Balancing, Apache Web Server (LAMP Admin.), Lighttpd, Nginx, Cherokee, Maintaining Databases MySQL, Sub Version Management (SVN), Bash Scripting for automating tasks. Exim, Postfix, Dovecot, IMAP, POP3, PHPMyAdmin, Squirrelmail, BIND, vsftp, Iptables, SSH, VPS, Xinetd, ISPConfig, PHP, MySQL, SVN, Bash, Apache, SSL certification, GRUB, Webmin. • Currently working on more than 2000+ Linux machines. • Installation, Configuration and Tuning of Apache Web Server and Lighttp • Setup and Maintenance of Subversion Repository (SVN) • Provide support for Load Balance services. • MySQL Clustering and Replication (Synchronous replication) • Installation and Fine Tuning of Mysql and Postgresql Databases • Remote Administration of Linux Servers through Secure Tunnel Protocol • Monitoring of Linux Servers, Services using monitoring tool (Nagios, Cacti) • Configuration of DNS, Squid, Samba, NFS, FTP • Maintaining Postfix mail server • Takes regular backup of Databases using Shell Scripts • Identify, resolve problems and troubleshoot and escalate • Implement new services quickly • Shell Script for Task Automation • PHP Web Development
$5 USD/giờ
3 đánh giá
2.2
  • 83%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự