Hình đại diện của digitalsol
@digitalsol
Cờ của Sweden Alidhem Vasterbotten Lan, Sweden
Làm thành viên từ Ngày 19 tháng 09 năm 2009
0 Đề xuất

digitalsol

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am Multi professional working on PHP/MySQL Development, Streaming Server (RED5), Linux Servers, FFMPEG, Storage maintenance, Server load Balancing, Apache Web Server (LAMP Admin.), Lighttpd, Nginx, Cherokee, Maintaining Databases MySQL, Sub Version Management (SVN), Bash Scripting for automating tasks. Exim, Postfix, Dovecot, IMAP, POP3, PHPMyAdmin, Squirrelmail, BIND, vsftp, Iptables, SSH, VPS, Xinetd, ISPConfig, PHP, MySQL, SVN, Bash, Apache, SSL certification, GRUB, Webmin. • Currently working on more than 2000+ Linux machines. • Installation, Configuration and Tuning of Apache Web Server and Lighttp • Setup and Maintenance of Subversion Repository (SVN) • Provide support for Load Balance services. • MySQL Clustering and Replication (Synchronous replication) • Installation and Fine Tuning of Mysql and Postgresql Databases • Remote Administration of Linux Servers through Secure Tunnel Protocol • Monitoring of Linux Servers, Services using monitoring tool (Nagios, Cacti) • Configuration of DNS, Squid, Samba, NFS, FTP • Maintaining Postfix mail server • Takes regular backup of Databases using Shell Scripts • Identify, resolve problems and troubleshoot and escalate • Implement new services quickly • Shell Script for Task Automation • PHP Web Development
$5 USD/hr
3 nhận xét
2.2
  • 83%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự