Ảnh đại diện của dineshmore
@dineshmore
Cờ của India Mumbai, India
Member since Ngày 21 tháng 08 năm 2006
0 Đề xuất

DotNetExpertSolutions

Trực tuyến Ngoại tuyến
Total 15 yrs of experience in Information technolgoy and Over 11 yrs of rich experience in web application development using dotnet framework 4.5/4.0/3.5/2.0 , mvc5.0 / 3.0, c#, sql server, ajax, javascript, jquery, xml, json, ssrs, css3, html5, entity framework, linq , telerik and devexpress controls etc.
$25 USD/giờ
28 đánh giá
5.4
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 88%Đúng giờ
 • 12%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

12 yrs of experience in software development using dot net technology.

Dec 2004 - May 2017 (12 years)

Hi, Myself expert in , c#.net and sql server with 12 yrs of experience in software development using dot net technology. Developed various web and desktop applications for finance, insurance , education, retails and research domain

Giáo dục

Masters in Computer Application

1997 - 2000 (3 years)

Chứng Nhận

 • ADO.NET 1
  83%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự