Ảnh đại diện của dineshramesh1991
@dineshramesh1991
Cờ của India Chennai, India
Làm thành viên từ Ngày 04 tháng 04 năm 2017
0 Đề xuất

dineshramesh1991

Trực tuyến Ngoại tuyến
Greetings! I'm solid professional Full Stack developer in action. I have been playing this role for last 3+ years. *******To My clients********* I want you to succeed. I believe hard work above all. I value creativity, communication, and honesty. I breathe quality and produce quality. I aim for user satisfaction by testing and testing. ✫✫✫✫✫ My Skills ✫✫✫✫✫ ✔ Android development ✔ MVC ✔ Angularjs ✔ Xamarin ✔ UI customization/UI design ✔ Photo processing, filtering and effect ✔ backend web service ✔ Web services(HTTP, JSON, XML, RSS, SOAP, PHP, HTML, HTML5) ✫✫✫✫✫ My Experiences ✫✫✫✫✫ ✔ Understanding Patterns: MVC, Delegate, Notification etc ✔ Database design / Custom APIs / Firebase ✔ Social media APIs integrations ✔ Stripe Payment ✔ Google maps API Full Stack Developer is my greatest Aim & having an skill too and I have an incredible attention to detail and perseverance in getting the job done, and done well. I hope to keep going always with you. Thanks for your time!
$12 USD/giờ
1 đánh giá
1.9
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự