Ảnh đại diện của Dinghus
@Dinghus
Member since Ngày 12 tháng 01 năm 2006
0 Đề xuất

Dinghus

Trực tuyến Ngoại tuyến
Over 30 years experience with computers in general. Have built websites since 1996 using various languages. Since 2000 I have focused on Cold Fusion and Flash integration. Currently doing ColdFusion 9. MSSQL Server and Oracle with some MySQL thrown in. I have extensive security experience to top it all off. I know the major APIs such as Google, Amazon, and Paypal inside and out. Microsoft Certified Professional. A+, Security+, SQL Server 2008 Admin certified and much more.
$50 USD/giờ
12 đánh giá
5.0
  • 73%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự