Hình đại diện của Dinghus
@Dinghus
Làm thành viên từ Ngày 12 tháng 01 năm 2006
0 Đề xuất

Dinghus

Trực tuyến Ngoại tuyến
Over 30 years experience with computers in general. Have built websites since 1996 using various languages. Since 2000 I have focused on Cold Fusion and Flash integration. Currently doing ColdFusion 9. MSSQL Server and Oracle with some MySQL thrown in. I have extensive security experience to top it all off. I know the major APIs such as Google, Amazon, and Paypal inside and out. Microsoft Certified Professional. A+, Security+, SQL Server 2008 Admin certified and much more.
$50 USD/Giờ
các đánh giá về 12
5.0
  • 73%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự