Hình đại diện của dinudumitru2016
@dinudumitru2016
Cờ của Brazil Bento Gonçalves, Brazil
Làm thành viên từ 21 tháng 10, 2019
0 Đề xuất

dinudumitru2016

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello! I'm an experienced translator, teacher, researcher and Geographic Information System expert. I'll be happy to assist you with top quality work. I'm 100% efficient and you'll get great value for a reasonable cost. Your 100% satisfaction is my top priority. As a translator I work with: *** English (US and UK) *** French (France and Canadian) *** Portuguese (European and Brazilian) *** Romanian I translate, I proofread, rewrite and give (online) lectures. As a researcher I: *** write and rewrite research articles, technical and scientific reports (APA, MLA, HARVARD styles) *** collect data *** provide consultation in research As a GIS expert I: *** create maps, logos, 3D projects etc. *** offer support in resolving GIS problems Feel free to contact me if my services interest you.
$10 USD/hr
1 Nhận xét
0.0
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

GIS expert

Oct 2017 - Sep 2019 (1 year)

I have worked for 2 years as a GIS expert.

Translator

Sep 2014 - Aug 2017 (2 years)

I worked for almost 3 years as a translator involving documents written in English, French and Portuguese.

Giáo dục

master

2013 - 2015 (2 years)

master

2011 - 2013 (2 years)

Bằng Cấp

Translator (2015)

Université Lumière (Lyon II)

Translator: English, French, Portuguese

GIS Expert (2013)

Université Panthéon Sorbonne (Paris I), France

Geographic Information System Expert, Cartographer, Researcher

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự