Hình đại diện của dirisalagopal
@dirisalagopal
Cờ của India Khammam, India
Làm thành viên từ Ngày 12 tháng 11 năm 2016
1 Đề xuất

dirisalagopal

Trực tuyến Ngoại tuyến
I worked as a senior software engineer with 6+ years experience. I did my MTECH in the Department of Computer Science Engineering, Indian Institute of Technology (IIT) , Guwahati, India, accredited to be one of the best technical and science institutes in India. Amazon Web Services: EC2, Load Balancers, RDS, Elastic Beanstalk, Elastic File System, IAM, VPC, Security Groups, Cloud Formation, Lambda, S3, CLoudFront, Redshift, Route 53, Cloud Watch, Kinesis, SNS, SQS, API Gateway and etc. Advertising Technologies: Facebook Graph API's, FB Website Custom Audience, FB Dynamic Product Ads, Real Time Bidding, Retargeting Ads. Programming Languages: C, C++, Java, Go Big Data Technologies: Spark, Kafka, Flume, Pig, Memsql, Aerospike, Redis, MemCache and etc. Miscellaneous: Algorithms, Data Structures, Distributed Systems, Operating Systems Databases: Oracle, MySQL, Operating Systems: Windows, Linux, Ubuntu and etc. Web Technologies: HTML, PHP Code Deployments: Puppet, Docker
$30 USD/hr
25 nhận xét
4.5
  • 97%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 10%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Software Engineer

Aug 2012

Working as a software engineer.

Giáo dục

MTech

2010 - 2012 (2 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự