Ảnh đại diện của DjinniShah
@DjinniShah
Cờ của United States Greensburg, United States
Thành viên từ June, 2009
0 Đề xuất

DjinniShah

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am an artist & writer. I have over 20 yrs experience in data entry, office management, accounts payable/receivable, clerical, & promotional fields. I am quite capable with photoshop, 2d art, logo's, flyers, etc. My time is flexible & any project I win a bid on should not fail to meet its deadline.
$10 USD/giờ
3 đánh giá
2.3
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của gametrick Project For DjinniShah 2 $30.00 USD

  “Thanks for Jen. She has completed the project carefully and in a short time as before.”

 • hình của gametrick Project For DjinniShah $30.00 USD

  “She is always responsible and hardworking person and i like to work with her. Thanks!”

 • hình của gametrick Flash Game Writing $30.00 USD

  “She is very fast and responsible. Finished project in a short time. Thanks!”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự