Ảnh đại diện của dkrainwater
@dkrainwater
Làm thành viên từ Ngày 27 tháng 04 năm 2008
0 Đề xuất

dkrainwater

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello, I am a special education teacher, an adjunct professor for the University of Phoenix, and an avid writer. I have published 10 books and thousands of web based articles. I have ghost written ebooks and real books. I love to write and willing to do what it takes to make the client happy.
$15 USD/giờ
1 đánh giá
1.3
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự