Hình đại diện của doanminhquan
@doanminhquan
Cờ của Vietnam Ho Chi Minh, Vietnam
Làm thành viên từ 5 tháng 3, 2008
0 Đề xuất

doanminhquan

Trực tuyến Ngoại tuyến
I outsourcing in ScriptLance from 2007, Elance from 2008 till now. I am expert freelancer, with 13 years experience, expert in LAMP (Linux Apache MySQL PHP) and web development. I use Linux in my laptop workstation from 2008 to 2014. I work and support 24/7/365. My skills: Linux/Windows/Unix Mail Exchange Apache/IIS/Tomcat PHP/Perl/Python/Ruby .NET/Java C/C++ Delphi Oracle/DB2 SQL MySQL/MariaDB/MongoDB/PostgreSQL/Microsoft SQL HTML 5/CSS 3 Javascript Magento/WordPress/Shopify Laravel Smarty JQuery/AngularJS/ReactJS/VueJS Angular2+ BootStrap Security/Hacking Digital Forensics/Social Engineering/Computer Security Ethical Hacking Cloud Computing (AWS, Azure, Google) Big Data (Hadoop) Internet of Things (Raspberry Pi, Arduino) Machine Learning Artificial Intelligence Internet Marketing (Facebook/Instagram/Social Media/Email/Search Engine/Content/Affiliate/Twitter/PPC) Marketing IOS (Swift, Objective C), Android (Kotlin/Java) Game Programming Embedded Programming Network Programming
$20 USD/hr
43 nhận xét
4.8
  • 88%Công việc đã Hoàn thành
  • 98%Đúng ngân sách
  • 98%Đúng hạn
  • 9%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Freelancer

Jan 2011 - Jun 2014 (3 years)

I outsourcing to one USA Company from 2011 to 2014.

Expert Freelancer

Jan 2008

Tekin Design is web programming company in Netherlands. I outsourcing all our projects from 2007.

Freelancer

Sep 2007

I was freelancer since 2007.

Freelancer

Sep 2007

I outsouring from 2007 in ScriptLance, 2008 in Elance.

Team Leader - Project Manager

May 2007 - Aug 2007 (3 months)

TQ Design is biggest web programming company in Vietnam. That company have 2 software engineers, i am one.

Senior Software Engineer

Jan 2007 - Apr 2007 (3 months)

PA Vietnam is biggest hosting provider in Vietnam. That company just have one software engineer, he is me.

Giáo dục

Bachelor of Engineering in Computer Science (Software Engineering) (honour)

2005 - 2010 (5 years)

Master of Engineering in Computer Science (Software Engineering)

2010 - 2012 (2 years)

Bằng Cấp

LPIC-1 (2008)

Linux Professional Institute

LPIC-2 (2008)

Linux Professional Institute

LPIC-3 (2008)

Linux Professional Institute

Zend Certified PHP Engineer (2007)

Zend Technologies Ltd

Zend Framework 2 Certified Architect Certification (2007)

Zend Technologies Ltd

Digital Forensics (2008)

Lenny Zeltser

Social Engineering (2008)

Kevin Mitnick

Computer Security (2008)

SANS, GIAC

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự