Ảnh đại diện của DONEATON
@DONEATON
Cờ của United States Swarthmore, United States
Làm thành viên từ Ngày 01 tháng 04 năm 2004
0 Đề xuất

DONEATON

Trực tuyến Ngoại tuyến
Listed As Microsoft Mappoint Solutions Provider Mar 2003(): Listed As Microsoft Office Solutions Provider Mar 2003(): Operating Systems: Windows 2000 Server and Professional, XP, NT 4.0, ME, 95, 98, 3.11 LANGUAGES: SQL (Mainframe and PC, Transact SQL, MS SQL), Javascript 1.2, DHTML, MS Visual Basic 6.0(ACTIVEX, OOP, ASP 3.0, ADO, RDO), CICS, ,COBOL (II, VS, 370) C, NATURAL, Wise InstallShield, MS VISUAL STUDIO 6.0 RELATIONAL DATABASES: CERTIFICATION: RELATIONAL DATABASE CONCEPTS/DESIGN (JUNE 2002) (INCLUDES: MS SQL SERVER, DB2, MS ACCESS, ORACLE) References: Jack McCue Vice President - First Union, Corporate and Investment Banking Technology Group EMAIL: 267-321-7058 Ray Bickel EMAIL: 267-321-7067 Josephine Calabretta EMAIL: 267-321-7065 Joel Simtoco Merck and Co Inc 215-652-8240 Vic Donato Blue Cross/Blue Shield 610-225-9005
$35 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự