Ảnh đại diện của donhenderson1961
@donhenderson1961
Cờ của Canada Mckinney, Canada
Member since Ngày 20 tháng 03 năm 2007
0 Đề xuất

donhenderson1961

Trực tuyến Ngoại tuyến
Don Henderson MS SQL Server DBA both development and production, ETL, SSIS & SSRS. Experience developing ASP.NET applications with VB.NET and C#.NET.
$30 USD/giờ
1 đánh giá
2.6
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của knightyme 180062 Modify Existing Project $200.00 USD

  “Posted this project on 11/16/2008. The programmer sent me the 'finished project' and asked how he was to be paid ($200). Fortunately, I double-checked the project and it didn't work. The last time I heard from the programmer was in December. Finally, I received my project successfully (from another ScriptLance programmer) in February.”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự