Ảnh đại diện của donjuanin
@donjuanin
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 09 năm 2006
1 Đề xuất

donjuanin

Trực tuyến Ngoại tuyến
Webapp with Python, PHP Django and PHP frameworks, Android App Development
$25 USD/giờ
2 đánh giá
2.1
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Owner/Consultant

Sep 2002 - Feb 2013 (10 years)

o 10+ years of professional experience in software development and maintenance in UNIX Scripting/Sybase 12.5/Oracle 9i/10g Database Developer/Perl Scripting/C++/VB /ASP Programmer in Windows/UNIX environment. o 4 + years of experience in Investment Banking as Operation Support Lead. o Primary skill set in UNIX/Linux, SQL/Database, Korn Shell scripting, PHP and perl. o Strong knowledge in developing complex store procedures, efficient triggers, required functions, creating indexes, and indexed views for

Giáo dục

MS CS

2003 - 2005 (2 years)

Bằng cấp

PMP (2012)

PMI

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự