Ảnh đại diện của doomers
@doomers
Cờ của China Suzhou, China
Làm thành viên từ Ngày 01 tháng 03 năm 2007
0 Đề xuất

doomers

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are specialized for web-design and development using PHP, C#, Java, C/C++, with MySQL / MSSQL / Oracle and "Compilers". We are selective about the jobs we approach, taking into careful consideration the talent and expertise we have on hand to fulfill your goals. Please contact with more information.
$20 USD/giờ
1 đánh giá
2.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự