Ảnh đại diện của dotforcetech
@dotforcetech
Cờ của India Jaipur, India
Member since Ngày 10 tháng 12 năm 2015
0 Đề xuất

dotforcetech

Trực tuyến Ngoại tuyến
We working from more then 5 years as a company of my country, We have good experience on Android, IOS and Web Development. We developed many world class application like Mobile Dialer, E-Commerce, School Management, Call Management System etc. We work on following technology:- 1. Web Development Languages:- HTML, HTML 5, Personal Home Page, CAKE Personal Home Page, Cascading Style Sheets , Java Script etc. 2. Android Development: Android Software Development Kit, JAVA, XML etc. 3. IOS Development: C#, Swift etc.
$10 USD/giờ
6 đánh giá
2.9
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 17%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Android Development

Feb 2016

Start working in Dotforce Technology as internship.

IOS Development

Feb 2015 - Feb 2016 (1 year)

Also start working in Dotforce Technology as internship

Web Development

Feb 2013 - Feb 2015 (2 years)

Start working in Dotforce Technology as an internship

Giáo dục

Bachelor Of Computer Application

2011 - 2013 (2 years)

Chứng chỉ

Web Development Training Certificate (2013)

Dotforce Technology Jaipur

Got certified as Professional Web Developer at Dorforce Technology

IOS Development Training Certificate (2015)

Dotforce Technology Jaipur

Got certified as Professional IOS Developer at Dorforce Technology

Android Development Training Certificate (2016)

Dotforce Technology, Jaipur

Got certified as Professional Android Developer at Dorforce Technology

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự