Profile image of dovima1
@dovima1
Flag of Canada Victoria, Canada
Member since July, 2009
0 Đề xuất

dovima1

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a freelance writer, trainer and public speaker with over 20 years of professional experience ranging from adult education, manufacturing, business development, sales and marketing. I have successfully written the following: business plans; manuals; brochures; press releases; sales sheets; articles; blogs; website content; e-books; workbooks; workshops; and resumes. My industry experience includes: entrepreneurship and business development; professional and personal development; marketing; manufacturing; management; hospitality; natural health and beauty; and education.
$20 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự