Profile cover photo
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$10 USD / giờ
Cờ của JAPAN
toyonaka, japan
$10 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 6:59 SA
Đã tham gia vào tháng 5 30, 2023
0 Khuyến nghị

Fernando T.

@dreamstore481

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$10 USD / giờ
Cờ của JAPAN
toyonaka, japan
$10 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

tradutor, marketing digital

? Looking for a Translator and Digital Marketing Professional? I'm here to help! ? Hello! I'm an expert in Translation and Digital Marketing, ready to assist you in achieving your goals. Combining sharp language skills with a deep understanding of online marketing strategies, I can deliver exceptional results for your business. ✅ Professional Translation: As a translation specialist, I can help you expand your global reach. Whether you need to translate your website, marketing content, promotional materials, or business documents, I'm here to provide accurate and naturally fluent translations. My experience spans multiple languages, ensuring that your message is effectively communicated to an international audience. ✅ Digital Marketing Strategies: In addition to my translation skills, I'm also an experienced digital marketing professional. I can help boost your online presence, increase visibility, and generate qualified leads. I develop customized strategies that align with your business goals, using best practices in SEO, social media management, persuasive content creation, and more. ? Benefits of working with me: - Deep understanding of cultural and linguistic nuances. - Accurate and fluid translations that respect the original intent. - Expertise in website optimization to improve your search engine rankings. - Creation of engaging content that attracts and captivates your target audience. - Keeping up with the latest trends in digital marketing to ensure effective results. ? Don't let communication be a barrier! By working with me, you'll have the perfect combination of a skilled translator and a digital marketing expert. Let's build an effective strategy that reaches new markets and drives your success. ? Get in touch now to discuss your needs and how I can help you achieve your business goals. I'm excited to partner with you and create a strong and impactful online presence.

Liên hệ Fernando T. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Liên hệ Fernando T. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook
Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.