Ảnh đại diện của drupaldevelopers
@drupaldevelopers
Cờ của India Faridabad, India
Làm thành viên từ Ngày 01 tháng 04 năm 2011
2 Đề xuất

drupaldevelopers

Trực tuyến Ngoại tuyến
Having 7 years of experience in developing web applications using Drupal 6, Drupal 7 & Drupal 8. I have developed and maintained different types of sites related with ecommerce, educational, business, social networking and many more. Expertise in building Drupal custom modules, themes and provide exact solution to customer as per requirement.
$15 USD/giờ
33 đánh giá
5.8
 • 84%Các công việc hoàn thành
 • 96%Đúng ngân sách
 • 95%Đúng giờ
 • 11%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

MCA (Master of Computer Application)

2006 - 2009 (3 years)

Qualifications

O Level (2004)

DOEACC Society

Chứng Nhận

 • Drupal
  75%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự