Hình đại diện của dtoledo
@dtoledo
Cờ của Philippines Quezon City, Philippines
Làm thành viên từ Ngày 24 tháng 06 năm 2009
0 Đề xuất

dtoledo

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am currently working as a IT consultant, my main responsibility is ensuring the high quality of the company's on-line products and services through structured testing and content analysis I handle the testing phases of particular projects including unit testing, system/acceptance testing, UAT, environment testing and performance/load testing; Assisting with the diagnosis of issues and/or problem areas within the web application ; Ensuring that functional testing of all online products and services are adequately performed ; Acting as coordinator and liaison between the IT team and other teams to ensure that product specifications are met. I also do documentations for test cases, future developments to be done on website etc. I am also proficient with setting up rails websites. I am competent with setting up websites that utilize a variety of Web Technologies such as php, java/j2EE CRUD, VB. Net, javascript, ajax, ruby rails etc.
$5 USD/Giờ
các đánh giá về 3
3.5
  • 50%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự