Hình đại diện của dtranscriptors
@dtranscriptors
Cờ của India Navi - Mumbai, India
Làm thành viên từ Ngày 05 tháng 01 năm 2008
0 Đề xuất

dtranscriptors

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi !!! Will like to fulfill your Demand of Website Development... I will Provide you With Complete Website Design Plus features with which you can Modify the Website your way, Content Management System CMS , Add Images, PayPal Script, Graphics Google AdSense or PPC, and lots more with fully flexible Admin Area. Looking forward to your Positive Response and Long Term Business Relationship... Dtranscriptors are interested in fulfilling your demands of writing error free, factfull and informative articles in elegant style. I have a team of writers plus Editor QA. Since years, we have been writing articles on Homes, Real Estates, Tax, Insurance, Attorneys, Medical terms and Diverse furniture. We can complete your demand of writing articles on time. Looking forward to your positive response and long term Business Relationship.
$10 USD/hr
2 nhận xét
2.0
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

BE

2002 - 2006 (4 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự