Hình đại diện của dungvit85
@dungvit85
Cờ của Vietnam Ha Noi, Vietnam
Làm thành viên từ Ngày 23 tháng 02 năm 2011
0 Đề xuất

dungvit85

Trực tuyến Ngoại tuyến
Computer Skills: - Linux,Unix: RedHat - Debian - Sun Solaris - Firewalls/IDS: Iptables , Snort , Modsecurity2, Fail2ban, CSF - Web Server: Apache, Nginx , IIS, Tomcat - Network Tools: Nmap, Netcat , WireShark , Tcpdump , Acunetix Scanner. - Hacking & Security: Over 5 years experience in linux,windows hacking and security. - Nginx loadbalancing, Nginx as reverse proxy - Strong knowledge in Haproxy loadbalancing - Strong knowledge in Varnish Cache - Strong knowledge in Zabbix NMS - Mail Server: Qmail, Postfix , Zimbra, MX Exchange - Databases: MySql,SQL server 2000(2005) - VPN : Open VPN , PPTP (Sun OS,RedHat) - Virtualization: Vmware , Virtual PC, VirtualBox, ESX
$30 USD/hr
77 nhận xét
5.4
  • 81%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 98%Đúng hạn
  • 14%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Freelancer to Present

Feb 2011

I worked as freelancer so that i have much time with my family.

Bằng Cấp

Linux Professional Institute (2007)

LPI-I, LPI-II

Microsoft Certificates (2008)

MCSA, MCSE

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự