Ảnh đại diện của dvirtualist
@dvirtualist
Member since Ngày 23 tháng 06 năm 2008
0 Đề xuất

dvirtualist

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm an individual from the Philippines. I'm a Computer Science graduate with several years of work experience in Admin support and other Computer-related work. I'm internet savvy, I have a reliable internet connection at home. I have a typing speed of 60wpm, and I'm proficient in MS Office applications. I'm fairly new to this website but I can assure you of quality work at a low cost.
$2 USD/giờ
1 đánh giá
2.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự